contact

contact

Erdölförderstätten Emlichheim, Wintershall Holding GmbH

De winlocatie van Wintershall in Emlichheim is een van de oudste in Duitsland, en is nog steeds een van de vijf productielocaties waar de meeste olie wordt geproduceerd. Tot op de dag van vandaag is de productie dankzij innovatieve oliewintechnieken constant.

Alles begon in 1943, toen de eerste boortorens werden gebouwd. De eerste poging was meteen al een succes: op 4 november 1943 stuitte de boring “Emlichheim 1” op aardolie en een half jaar later, op 12 mei 1944, ging de productie echt van start. Hier wordt nu nog steeds olie geproduceerd.

De Emlichheim 1 boort de opslagplaats op een diepte van circa 800 meter aan. De aardolie is hier opgeslagen in de poriën van het Bentheimse zandsteen.

De aardolie wordt gewonnen ten noorden van Emlichheim in het Wösten veld en ondergaat daar ook de eerste behandeling. De ruwe olie wordt via pijpleidingen naar het verlaadstation in Emlichheim vervoerd, van waaruit het met tankwagens naar de raffi naderij in Lingen wordt vervoerd.

Niet ver van het verlaadstation ligt ook de Wintershallstraße. Hier was tot 2008 de administratie gevestigd. Deze is echter naar het zogenaamde kopstation in het olieveld verplaatst, zodat alle activiteiten zich op een plek bevinden. Waar eerder een administratiekantoor stond, is nu een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de aardoliewinning in Emlichheim. 

            

Met hete stoom meer aardolie winnen

De aardolie in Emlichheim is erg stroperig en zit vast in de poriën van het Bentheimse zandsteen. Daarom wasde oliewinning van meet af aan lastig. Maar sinds 1968 komt Wintershall in Emlichheim goed op stoom, en verlengtdaarmee de productie- en levensduur van het olieveld flink.

Om de aardolie te kunnen winnen, wordt de olie met behulp van hete waterdamp verhit om het vloeien daarmee winbaar te maken. De stoominjectie-installatie middenin het aardolieveld is tegenwoordig een uitgekiend systeem dat niet alleen de gewonnen olie opwerkt en het water uit de

opslagplaats hergebruikt voor de stoomproductie, maar ook stroom en warmte produceert. Een kringloopprincipe dat effectief en duurzaam is. Met behulp van de stoominjectietechnologie wordt de hoeveelheid winbare olie uit de opslagplaats in Emlichheim verhoogd met meer dan 40 procent en wordt de productie gedurende meer dan 70 jaar op een constant hoog niveau gehouden.

 

Aandrijfsystemen langs de grens

Jaknikkers bepalen het beeld van de aardolieproductie in Duitsland. Als je echter een kijkje neemt langs de Duits-Nederlandse grens, dan valt op dat aan de Nederlandse kant een andere techniek wordt gebruikt, de zogenaamde hoogrendementspompen. Het verschil beperkt zich echter tot de aandrijfsystemen boven de grond.

Diep onder de aarde werken aan Nederlandse en Duitse kant zuigpompen die de aardolie naar boven halen. Jaknikkers worden wereldwijd het meest toegepast. Wintershall maakt in Emlichheim al sinds 1944 gebruik van deze techniek. De jaknikker buigt zijn hoofd gemiddeld 5.000 keer per dag en brengt de oliezuil per slag twee tot drie meter naar boven.

 

Aardolieroute Emlichheim 32 km

https://issuu.com/wintershallcom/docs/wintershall_erd__lroute_emlichheim_

 

(bron: wintershalldea.com)

 

Your Location?

Erdölförderstätten Emlichheim, Wintershall Holding GmbH
WINTERSHALL DEA HOLDING GMBH
Ölstraße 62
49824 Emlichheim
LANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM
Duitsland

Admission:For details see website
Access for persons with disabilities:For details see website