contact

contact
Openbaar Vervoermuseum Stoomtram Doetinchem / Doesburg in 1957

OPENBAAR VERVOER- EN SPEELGOEDMUSEUM

Het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum bevat een waardevolle, veelal antieke, collectie modellen op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. Hiermee geeft zij een goed en volledig beeld van de ontwikkelingen die het openbaar vervoer heeft doorgemaakt.

Het museum is ontstaan uit de particuliere verzameling van Cor Ooijevaar (1920-2009). Cor was een gepassioneerd treinliefhebber. Door zijn verzameldrift ontstond een indrukwekkende collectie, die natuurlijk getoond moest worden aan belangstellenden. Zo ontstond het Openbaar Vervoer en Speelgoed Museum.

 

Collectie

Het museum bevat een waardevolle collectie op het gebied van trein-, tram- en busvervoer. De unieke collectie is te zien in ruim 30 vitrines en wordt gevormd door schaalmodellen van treinen, trams en bussen en door voorwerpen die met het openbaar vervoer te maken hebben. De historie wordt verlevendigd met behulp van foto’s en bewegende beelden. Vooral kinderen kunnen volop genieten van rijdende tram- en treinmodellen. Naast een LGB-baan zijn er ook modelbanen met een andere schaalgrootte.

In het museum wordt niet alleen aandacht geschonken aan de vervoermiddelen. Er is ook een grote collectie van voorwerpen die iets met het openbaar vervoer te maken hebben. Het gaat hierbij onder andere om uniformen van conducteurs, kaartjes en gebruiksvoorwerpen uit de wereld van het openbaar vervoer in Nederland. Daarnaast is er een uitgebreid museumarchief dat boeken, tekeningen, foto’s en ander documentatiemateriaal over de ontstaansgeschiedenis bevat.

Veel ruimte is gereserveerd voor het vervoer in Gelderland, waar de voormalige Gelderse Tramwegen (GTW) een bekend beeld was in stad en land.

In het museum bevindt zich een speelgoedwinkeltje anno 1900. Het winkeltje, dat eerder te bewonderen was in het Openluchtmuseum in Arnhem, bevat een prachtige collectie speelgoed, ook van rond 1900.

(bron: ovsm-doetinchem.nl)

 

Your Location?

OPENBAAR VERVOER- EN SPEELGOEDMUSEUM
OPENBAAR VERVOER- EN SPEELGOEDMUSEUM
Stationsstraat 50
7005 AK Doetinchem
REGIO ACHTERHOEK
Nederland

Entreeprijs:A.u.b. op de aanwijzingen op de website letten
Drempelvrije toegang:A.u.b. op de aanwijzingen op de website letten