contact

contact
BB Hotel De Kastanjefabriek, EIBERGEN

B&B Hotel De Kastanjefabriek

Vroege industriële productie in de Achterhoek ontstond vanaf 1834 in het nog bestaande gebouw van de spinnerij en handweverij van Jean Baptiste Paul Bouquié (1778-1855), aan de Haaksbergseweg 16 te Eibergen, gesitueerd nabij de rivier de Berkel.

Bouquié was afkomstig uit Brussel, had orangistische sympathieën en had ervaring opgedaan met de verwerking van katoen.

Het was de periode tussen de Belgische Opstand vanaf 25 augustus 1830 en de Belgische afscheiding van het Nederlandse Koninkrijk, zoals geregeld in het Tractaat van Londen d.d. 19 april 1839. In Nederland was nog vrijwel geen een industriële vlas- en katoennijverheid op gang gekomen, in tegenstelling tot België waar de spinmolens en weefgetouwen al vier decennia in beweging waren. Er was dus in de Noordelijke Nederlanden snel een achterstand in te halen en Bouquié droeg bij aan deze inhaalslag met zijn Eibergse handweverij waar textielarbeiders voor laag loon op 120 weefgetouwen goedkope katoenen stoffen (‘calicots’) produceerden. In de Achterhoek en Twente zouden vele ondernemingen volgen gedurende de Tweede Industriële Revolutie (medio 19de eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog). De fabriek van Bouquié staat aan het begin van deze dynamische periode van gemechaniseerde massaproductie, aanleg van spoorwegen en moderne kanalen, en snelle bevolkingsgroei. Het gebouw mag een icoon van de Industriële Revolutie in Oost-Nederland worden genoemd en het is geweldig dat na lange jaren leegstand een mooie herbestemming tot B&B hotel ‘De Kastanjefabriek’ gerealiseerd is. Daarmee is een Rustpunt van formaat ontstaan!

[Bronnen: Hans de Beukelaer, Nijver in het groen. Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers (Doetinchem 1990), blz. 63; Bennie te Vaarwerk, Geschiedenis van de ‘oude’ N18, Jean Baptiste Paul Bouquié, of hoe een Belg aartsvader van de Eibergse textiel werd, PDF]

Your Location?

B&B Hotel De Kastanjefabriek
Haaksbergseweg 16
7151 AS Eibergen
Nederland
Homepage

Entreeprijs:A.u.b. op de aanwijzingen op de website letten
Drempelvrije toegang:A.u.b. op de aanwijzingen op de website letten