contactform

contact
Molen Geertruida Maria, GORSSEL

Geertruida Cornelia

MOLEN GEERTRUIDA CORNELIA

 

Molen Geertruida Cornelia is een ronde stenen grondzeiler. De vergunning om de molen te bouwen werd in 1893 aangevraagd, maar de bouw werd door het overlijden van de aanvrager pas in 1895 voltooid. Naast de molen kwam in 1896 ook een machinale maalinrichting, aangedreven door een petroleummotor van acht paardenkrachten. De motor werd in 1921 vervangen door een dieselmotor. De windmolen kwam in 1935 door een roedebreuk tot stilstand. Beide roeden werden verwijderd: één roede zit (verzaagd tot balken) nog steeds bij een buurman in de schuur, de andere roede is in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem terechtgekomen. De motormaalderij nam het werk van de windmolen over tot 1972. In 1999 werd het gehele molencomplex met molenaarswoning en maalderij gerestaureerd. In 2000 werd de gerestaureerde molen officieel geopend.

 

In de Eesterhoek, Gorsselse Enkweg, staat de korenmolen "Geertruida Cornelia". Bertus ten Have is molenaar van de Geertruida Cornelia en wordt bijgestaan door zijn vrouw Trudi. Het echtpaar woont naast de molen die een rijke geschiedenis kent. Bertus ten Have: "

Op 10 maart 1893 wordt door Manus Elibertus Dommerholt vergunning aangevraagd voor het oprichten van een korenmolen. Deze wordt hem achttien dagen later verleend. Twee maand later komt hij te overlijden". Derk Johan Peerbolte voltooid de gestagneerde bouw en vertrekt in 1900 naar Doetinchem.

De nieuwe eigenaar wordt dan Hendrikus Rudolf Veldhorts die zes jaar later ook naar Doetinchem vertrok. Hij wordt opgevolgd door Bernhard Kreeftenberg die in 1919 de molen, deze had toen geen naam, verkocht aan de Coöperatieve Aankoop Vereniging (CAV). Bertus ten Have: "De molen had geen naam. De mensen zeiden bijvoorbeeld ik ga naar de molen van Veldhorst toe." In 1922 wordt de 24 jarige Jan Luichies de molenaar, deze droeg in 1946 het stokje over aan Teun Wesselink, deze bleef tot de C.A.V. besloot om de vestiging te sluiten. De molen zonder naam raakte in verval. Bertus ten Have: "In mei 1986 kochten wij het mulderhuis en de voormalige “De Stoom”, motormaalderij. Later de molen. Het heeft veel inspanning gekost om het verval op te knappen en uiteindelijk grondig te restaureren." De provincie Gelderland en de toenmalige gemeente Gorssel stelden ieder f 100.000 ter beschikking. De resterende f 300.000 moest het echtpaar Ten Have zelf bij elkaar zien te sprokkelen. In 1995 werden de Stichtingen Korenmolen Eesterhoek (eigenaarsstichting) en de vrienden van de Gorsselse Molens in het leven geroepen. Door schenkingen van particulieren en het bedrijfsleven werd zoveel mogelijk geld ingezameld. Op 1 juli 2000 werd de molen feestelijk in gebruik genomen, voormalig burgemeester M. Meerburg onthulde voor het eerst de naam, “Geertruide Cornelia" vernoemd naar de voornamen van Trudi ten Have. Trudi ten Have – van Issenhoven: "Op aanraden van de antiquariaat Goos Gortemöller uit Deventer hebben wij een boekenmarkt georganiseerd dat dit jaar voor 24ste keer wordt gehouden. Hierdoor zorgen wij voor voldoende inkomsten om de molen te onderhouden". Zo'n 2000 bezoekers komen op de boekenmarkt af. Bertus ten Have: "Van heinde en verre levert men boeken aan, één keer met een aanhanger vol vanuit Alkmaar. Doch ook uit Amsterdam en Rotterdam en van zeer dichtbij. Het is fijn dat de Geertruida Cornelia op handen wordt gedragen.”

(bronnen: nl.wikipedia.org, Berkelbode, 24 mei 2018

 

Your Location?

Geertruida Cornelia
MOLEN GEERTRUIDA CORNELIA
Gorsselse Enkweg 2
7213 LM Gorssel
REGIO ACHTERHOEK
Nederland

Admission:For details see website
Access for persons with disabilities:For details see website