contact

contact

Onderwijsprogramma EuregioNetwerk Industriecultuur

Kerndoelgroep: 12 – 30 jaar

Door Meinrad Maria Grewenig

(uit het duits vertaald)

Doel

Wat?

De matrix van het EuregioNetwerk Industriecultuur – Leven en Technologie

Visie - Missie - Werking

Onderwijsvraag: Wat is onze visie?

Onderwijsvraag: Wat is onze missie?

Onderwijsvraag: Wat willen we doen?

De Visie

De industriecultuur en haar verworvenheden zouden een natuurlijk en bewust deel van ons leven en denken moeten zijn.

De Missie

Maak de context van de industriecultuur toegankelijk voor alle mensen om onze wereld en toekomst te begrijpen.

De Operatie

De industriecultuur van het EuregioNetwerk toegankelijk, begrijpelijk en beleefbaar maken als de basis van ons leven in Europa.

De verschillende thema's van de industriecultuur van het EuregioNetwerk toegankelijk maken via de gemarkeerde kernlocaties.
Via de kernlocaties de Europese dimensie van de industriecultuur in het EuregioNetwerk te begrijpen.

Educatief doel

Om onze maatschappij, haar omstandigheden en haar werking te begrijpen.

Educatief doel

Wij willen het nieuwe wereldverhaal van de industrie cultuur" begrijpen en de bijdrage ervan aan onze beschaving kunnen herkennen.

Educatief doel

Wij willen de industriecultuur van het EuregioNetwerk ervaren, de plaatsen bezoeken, de processen begrijpen en de producten leren kennen.

De vijf fasen van het onderwijsprogramma

Onderwijsvraag:
Hoe kunnen we de thema's van het EuregioNetwerk ontsluiten?

De weg - De fasen van het onderwijsprogramma

Wij volgen een pedagogische weg die leidt naar de industrieel-culturele productieplaatsen met hoofdthema's uit onze leefwereld. Daar worden de produktiewijzen, de werkende mensen en het sociale veld gethematiseerd. Aan het eind is er een ludieke bevestiging van de resultaten met een certificaat.

Fase 1: Reeds thuis vóór het bezoek van de leerlingen.

Belangstelling wekken voor de industriecultuur van het EuregioNetwerk met bijzondere aandacht voor de geselecteerde kernlocaties. In de eerste fase ligt de nadruk op jongeren.
Middelen: lancering van spannende foto's en verhalen over de thema's van de belangrijkste sites van het EuregioNetwerk Industriecultuur (bijv. Instagram en www.industriewerk.eu (in aanbouw). De bezoekers moeten worden opgevangen in hun leefomgeving, zodat de industriecultuur op natuurlijke wijze wordt verbonden met het dagelijks leven.

Doelstelling: belangstelling wekken voor de industriecultuur, met name die in de Euregio. Om vragen te stellen over de productieplaatsen en hun industriecultuur.
Om het verlangen op te wekken de plaatsen van industriecultuur te bezoeken.
On site onderwerpen presenteren met spannende verhalen.

Meta-doelstelling: enthousiasme voor Europa versterken (motivatie).

Educatief doel

Wij willen de industriecultuur van het EuregioNetwerk begrijpen.

Onderwijsvraag:

Hoe zijn de wereld en de maatschappij veranderd in de industriecultuur?

Fase 3: Kennis opbouwen (beheer van vragen - ook digitaal).

Blok met een of meer lessen over de industriecultuur in Europa, gebaseerd op de volgende aspecten:

  • Europa als het eerste industriële continent;
  • Werken naar de klok;
  • Verandering van de interactie tussen "mens en machine";
  • Wat betekent geluk?

De kennis:

Teksten met foto's en voorbeelden van de industriecultuur in de Euregio
Innovatie aan beide zijden van de grens | Ondernemers en arbeidskrachten van mensen ook uit het andere land over de grens > Europa | Handelsbetrekkingen Europa
@: www.industriewerk.eu
en in dit educatieve programma

Educatief doel:

De afmetingen en informatie over industrielcultuur leren kennen.

Onderwijsvraag:

Wat moet ik weten over de thema's industriecultuur in het EuregioNetwerk? Op welke plaatsen opent zich de spannende wereld van de industriecultuur?

Fase 4: Veranker het bezoek in de kennis van de gebruiker.

  • Blok met een of meer lessen over de industriecultuur in Oost-Nederland en West-Münsterland met aandacht voor: textielindustrie, machine-industrie en mineraalwinning (ijzer, steenkool, zout, zand, klei, kalksteen).

  • Blok met museumbezoek (les op locatie) gericht op één museum en één object als icoon: gericht op de tien belangrijkste NL/D locaties/musea (met een educatieve activiteit aangeboden door het desbetreffende museum).

Jouw kennis:

Bekijk de themagebieden (lessen) over industriecultuur in Oost-Nederland en West- Münsterland met een focus op: textielindustrie, machine-industrie en mineraalwinning (ijzer, steenkool, zout, zand, klei, kalksteen).
Plan uw museumbezoek (lessen ter plaatse). Zoek de tien hoofdthema's in de musea op de belangrijkste NL/D locaties/musea en bevredig daar uw nieuwsgierigheid.
Elk op: www.industriewerk.eu en in dit onderwijsprogramma

Educatief doel:

Om de dimensies en de informatie over industriecultuur te kennen. Om de geschiedenis, de processen en de plaatsen van productie met hun grondstoffen en producten te ervaren.

Onderwijsvraag:

Hoe heb ik de industriecultuur in het EuregioNetwerk ervaren, wat kan ik mijn vrienden daarover vertellen?

Fase 5: Verdieping in de dataruimte van het internet.

  • Vertel het je vrienden! Uw persoonlijke ervaring met de industriecultuur in het EuregioNetwerk

Medium: Met behulp van het internet worden kennisvragen gesteld over de bezoeken, die dienovereenkomstig moeten worden beantwoord.
In een pas opgerichte dataroom (Instagram - realisatie nog te controleren) moeten jongeren hun persoonlijke ervaringen aan hun vrienden vertellen (creëren van binding en mond-tot-mondreclame). "Vertel je ervaring met ...

Deel je ervaringen op Insta:

En: www.industriewerk.eu

Educatief doel:

Emotionele en persoonlijke benadering van de industriecultuur van het EuregioNetwerk.

Creëren van binding en "mond- tot-mond".