contact

contact

De geschiedenis van klokken gaat ongeveer 4000 tot 5000 jaar terug. Ze begon in de oude geavanceerde beschavingen in Mesopotamië, Egypte, China en India, die de kunst van het metaalbewerking onder de knie hadden. In Europa verschenen ze in de latere bronstijd. Klokken kregen onheilspellende en gelukbrengende krachten, daarom werden ze gebruikt in cultische handelingen. In de oudheid speelden ze ook een rol in het openbare leven als signaleringsapparatuur, voor het verzenden van berichten en als alarmsignalen. In het christendom bewezen ze bovendien hun nut als signaal- en alarmmelders.

Industrieel erfgoed

De industriële revolutie in de 19e eeuw had grote gevolgen voor het landschap en de samenleving. Het zorgde voor een enorme stijging van de welvaart. In Noordrijn – Westfalen liggen nog vele opvallende monumenten van dit industriële verleden. Scan de QR-code voor een audioverhaal over deze locatie of kijk op www.industriewerk.eu.