contact

contact

EuregioNetwerk Industriecultuur

Het project “EuregioNetwerk Industriecultuur“ omvat de opbouw en het zich vestigen van een netwerk “EuregioNetwerk Industriecultuur” met in het EUREGIO-gebied belangrijke industriehistorische instellingen en locaties door een pakket aan maatregelen bestaande uit netwerkactiviteiten en public relations.

Systematiek EuregioNetwerk Industriecultuur

Het doel van het project is de opbouw en het zich vestigen van een grensoverschrijdend netwerk bestaande uit industriehistorische instellingen en locaties in het gebied van de EUREGIO. Door het samenstellen en actualiseren van informatie en kennis en het samenbrengen van organisaties aan beide zijden van de grens, worden gezamenlijke grensoverschrijdende potentialen waargenomen en gebruikt. Vooral de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking tussen instellingen aan beide zijden van de grens helpt de interesse in en het begrip voor het buurland te bevorderen. Door de voortdurende activiteit van het professionele netwerk zullen deze doelen worden bereikt.

Een grensoverschrijdend netwerk voor het samenstellen en actualiseren van kennis over de belangrijke gezamenlijke industriecultuur bestaat tot dusverre niet. Door de samenwerking van industriehistorische instellingen en locaties in de regio ontstaan weer mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden en producten/maatregelen. Door de werkzaamheden binnen het netwerk kunnen de eigen mogelijkheden van de betrokken instellingen worden vergroot en de kennis over de gezamenlijke grensoverschrijdende ontwikkelingen bruikbaar worden gemaakt. Bovendien sluit het netwerk een lacune en is een samenwerking gepland met het in heel Europa belangrijke netwerk ERIH (European Route of Industrial Heritage). Nieuw en innovatief is dat ook bedrijven bij de netwerkstructuren betrokken zullen worden. Hier is te denken aan bedrijven met bijzondere onderwijsprogramma’s op de gebieden “Industrie & Innovatie”. Deze bedrijven willen hun bijdrage aan de presentatie van hun cultuurhistorische betekenis voor de regio tot uiting brengen. Het engagement van dergelijke bedrijven kan verdere bedrijven motiveren om zich aan te sluiten bij het netwerk; bedrijven kunnen in het kader van hun communicatiestrategie duidelijk maken dat zich hun knowhow in de regio sinds eeuwen heeft ontwikkeld, en daaruit onderwijs- en bezoekersprogramma’s voor eigen doelen ontwikkelen en gebruiken.

Geschiedenis EuregioNetwerk Industriecultuur

In 2013 hebben de regionale partners Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim, Regio Twente en Regio Achterhoek - in samenwerking met Stichting HollandRoute en op initiatief van de Gemeente Oude IJsselstreek en de Stadt Bocholt - besloten om een Haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheid om tot een grensoverschrijdend netwerk voor industriecultuur te komen voor inwoners uit de regio’s en bezoekers.

Het secretariaat van de EUREGIO heeft het proces naar de haalbaarheidsstudie actief begeleid en ervoor zorg gedragen dat uit het Europese INTERREG-IV programma een bijdrage voor de haalbaarheidsstudie beschikbaar kon komen.

De haalbaarheidstudie ‘EuregioRoute Industriecultuur’ is gepresenteerd op 16 maart 2015 in het Rock’n’Popmuseum te Gronau en officieel in ontvangst genomen door Dr. Elisabeth Schwenzow, directeur van de EUREGIO.

Vervolgens is door de regionale partners op 7 juli 2015 in Glanerbrug besloten om een aanvraag in het kader van INTERREG-V te doen voorbereiden. Daartoe werd de Stichting Industriecultuur Nederland als Kwartiermaker aangewezen om het benodigde vooronderzoek te verrichten, inhoudelijke afstemming met de regionale partners en EUREGIO te verrichten, en zorg te dragen voor de INTERREG-aanvraagprocedure.

Het projectvoorstel voor het EuregioNetwerk Industriecultuur kon op 6 juli 2017 bij de EUREGIO INTERREG-Stuurgroep worden ingediend, waarna de stuurgroep het project op 30 november 2017 goed keurde. De Bezirksregierung Münster – als ‘Bewilligungsbehörde für das Operationelle Programm INTERREG VA Deutschland-Nederland – kende bij beschikking van 18 januari 2018 de subsidie voor het project EuregioNetwerk Industriecultuur toe.

Vereniging EuregioNetwerk Industriecultuur

De realisatie van het basissysteem (netwerk, educatie, informatiedragers c.a.) voor het EuregioNetwerk Industriecultuur wordt gedekt uit Europese en regionale middelen, als bijdrage ter versterking van de euregionale identiteit, de euregionale economie, en de grensoverschrijdende duurzame samenwerking.

Op basis daarvan ontstaat een krachtig agerend netwerk, georganiseerd in de op te richten Vereniging EuregioNetwerk Industriecultuur, bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende historische locaties (Ankerpunten, Rustpunten), industriële ondernemingen (Industriepunten met educatief bezoekprogramma), en andere betrokken partijen (regionale pr & communicatie, overheidsorganisaties, lokale historische verenigingen). De Vereniging EuregioNetwerk Industriecultuur draagt vervolgens verantwoordelijkheid voor het duurzaam beheer en verdere toekomstbestendige ontwikkeling van het netwerk.