contact

contact

A.K.U.

Bedrijvencentrum

De locatie Arnhem aan de Velperweg is AkzoNobels grootste wereldwijde “Shared Services and Business Support Center”.

In Arnhem worden tegenwoordig voor heel AkzoNobel (circa 46.000 medewerkers in 80 landen) zaken als financiën, personeel, informatiemanagement, projectmanagement, gezondheid, veiligheid en milieu en intellectueel eigendom geregeld.

(bronnen: nl.wikipedia.org, netherlands.akzonobel.com/nl/locaties/overige-locaties/arnhem-velperweg)

Your Location?

A.K.U.
AkzoNobel
Velperweg
6824 BM Arnhem
REGIO ARNHEM
Nederland

De geschiedenis van het bedrijf begon in 1911, toen de N.V. Nederlandse Kunstzijdefabriek (A.K.U.) te Arnhem werd opgericht door Jacques Coenraad Hartogs, wiens vader rouwcrèpe importeerde van de Britse firma Courtaulds te Coventry. Dit was vervaardigd van viscose of kunstzijde, een vezel op basis van houtcellulose. Het kapitaal kwam van Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen van de Steenkolen Handels Vereniging (SHV), die de industrialisatie wilde bevorderen om meer kolen te kunnen verkopen. Bovendien kende Fentener van Vlissingen ook de Duitse Vereinigte Glanzstoff Fabriken (VGF).

Hartogs ging na zijn eindexamen, in 1907, bij Courtaulds werken. Men was daar doende het fabricageproces van kunstzijde beter te beheersen. Hartogs vond daar een nieuw procedé voor een spinbad uit, dat hij in eerste instantie aan Courtaulds aanbood, die er echter geen aandacht aan schonk. In 1910 ging hij terug naar Nederland en promoveerde op zijn werk. Hij wilde een kunstzijdefabriek in Nederland bouwen, waar Courtaulds vergeefs tegen protesteerde.

In 1913 startte de productie in een fabriek te Arnhem. De zaken liepen goed, mede dankzij de Eerste Wereldoorlog. Deze fabriek werd de Enka genoemd. 

In 1969 fuseerde AKU met Koninklijke Zout Organon tot het AKZO-concern.

Later namen de verliezen toe en in 1976 werd de viscosefabriek te Arnhem gesloten.

Admission: For details see website
Access for persons with disabilities: For details see website