contact

contact

KASTEEL HUIS BERGH

Wie een bezoek brengt aan het stadje ’s-Heerenberg in Gelderland wacht een overweldigende ervaring. Opeens ontvouwt zich het uitzicht op het middeleeuwse Kasteel Huis Bergh, omgeven door een gracht en half omsloten door een oude vestingwal. De bouwgeschiedenis gaat terug tot de 13de-eeuw. De belangrijkste thans nog bestaande delen dateren uit de 14de, 15de en 17de-eeuw. In de loop der tijden hebben uitbreidingen, verfraaiingen, branden en oorlogen het aanzien van het kasteel veranderd. Van een middeleeuwse verdedigingsburcht werd het langzamerhand een fraai slot.

Huis Bergh is van de 12de eeuw tot en met de 20ste eeuw bewoond geweest. De verschillende heren en graven Van den Bergh hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het gebied en sommigen hebben zelfs op landelijk niveau geschiedenis geschreven. In de Tachtigjarige Oorlog werd een belangrijke stempel gedrukt op de Berghse geschiedenis door Willem IV graaf Van den Bergh.

 

Your Location?

KASTEEL HUIS BERGH
KASTEEL HUIS BERGH
Hof van Bergh 8
7041 AC ’s-Heerenberg
REGIO LIEMERS
Nederland

Geschiedenis

Het kasteel werd gebouwd door de heren van Bergh. De herkomst van dit geslacht is onzeker. Aangezien de tufstenen toren, die voorafgaand aan het kasteel Bergh op dezelfde plek werd gebouwd, uit ongeveer 1300 stamde, zou men kunnen aannemen dat Henrick van den Bergh een begin heeft gemaakt met de bouw van het stamslot van de familie Van den Bergh. Henrick zal ter plaatse een moerasgebied hebben aangetroffen met hier en daar gedeelten met een wat steviger ondergrond.

In 1712 is Huis Bergh en alles wat daartoe behoorde door vererving in het bezit gekomen van het geslacht Von Hohenzollern-Sigmaringen. De leden van dit geslacht hebben weinig op Huis Bergh verbleven. Het kasteel werd aan verschillende particulieren en instellingen verhuurd en het dreigde in verval te geraken.

Uiteindelijk is het tij ten goede gekeerd: het Berghse bezit werd eigendom van J.H. van Heek, textielfabrikant in Enschede, die het in 1912 kocht en onmiddellijk aan de slag ging om het kasteel weer in oude glorie te herstellen. In de daarop volgende jaren begon de heer Van Heek met de aanleg van een prachtige verzameling middeleeuwse kunst die hij in Huis Bergh onderbracht.

 

Jan Herman van Heek

Het was Jan Herman van Heek (1873-1957), industrieel uit Enschede, die het indrukwekkende kasteel Huis Bergh en de daarbij behorende bezittingen in 1912 verwierf. Zijn fascinatie voor de Middeleeuwen was groot en het was zijn droom om het Huis Bergh in al zijn facetten terug te brengen naar de Middeleeuwen. Het kasteel verkeerde in desolate staat. Zijn grote belangstelling voor die tijd bepaalde de restauratie van het kasteel, inspireerde hem tot het verzamelen van middeleeuwse kunst en gaf diepgang aan zijn belangstelling voor de bewoners- en bouwgeschiedenis. Huis Bergh biedt een unieke gelegenheid om kunst, cultuur en geschiedenis te ervaren.

In 1946 droeg Van Heek zijn eigendom over aan de Stichting Huis Bergh met het doel het kasteel, de kunstverzameling en de bossen voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken. Bij datgene wat hij verzamelde zijn voor Nederland indrukwekkende kunstwerken. Vroege Italiaanse schilderijen en middeleeuwse handschriften en ook belangrijke werken uit de Duitse kunst van de 16de eeuw.

Jan Herman van Heek is gestorven in 1957 en ligt begraven op het kerkhof van de NH Kerk naast het kasteel. Het kasteel werd tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw bewoond door de familie Van Heek.

(bron: huisbergh.nl)

Admission:For details see website
Access for persons with disabilities:For details see website