contact

contact

Educatief programma EuregioNetwerk Industriecultuur

Het Educatief programma Euregio Industriecultuur is gericht op industriecultuur en innovatieve toekomst.

Een educatief propgramma over de historische context en de innovatieve ontwikkelingen van het EuregioNetwerk Industriecultuur wordt vanaf begin 2019 in samenwerking met LWL Museum Textilwerk Bocholt ontwikkeld, ten behoeve van het voortgezet onderwijs in Duitsland en Nederland, in het kader van het omgevingsonderwijs en buitenschoolse activiteiten. Het educatief programma wordt tevens gebruikt voor volwasseneneducatie, en is bij de deelnemende Ankerpunten van het EuregioNetwerk beschikbaar.
Doel: de realisatie van een educatief pakket over het EuregioNetwerk Industriekultur: de koppeling van bodem, landschap, grondstoffen, productie en infrastructuur te verduidelijken.
Het betreft een algemeen pedagogisch aanbod over de ontwikkelingen in het hele gebied van het EuregioNetwerk Industriecultuur.
Aanbieding vindt plaats via de (mobiele) website, met speciale instructies voor de leerkrachten, in relatie met een extensieve overdracht met behulp van workshops to 120 deelnemers, zodat ook hele jaargangen leerlingen in één keer kunnen worden ontvangen.
Het programma wordt zodanig ingericht dat leraren er zelfstandig mee aan de gang kunnen gaan, zodat er geen aanvullende museumspedagogie noodzakelijk is.
Verdere inhoudelijke intensivering is mogelijk op de Ankerpunten van het EuregioNetwerk Industriecultuur, met behulp van aldaar gebruikelijke specifieke educatieve programma’s, met thema’s zoals textielindustrie, ijzerwinning en -verwerking, leerindustrie, houtverwerking, zoutwinning en delfstofwinning.
Het educatief programma is uiteraard ook gericht op de eigentijdse industriële productie en toekomstgerichte innovatie. Daartoe wordt een netwerk van industriële ondernemingen gevormd, met een educatief bezoekprogramma Industrie & Innovatie.

Gemeenschappelijkheid

Het EuregioNetwerk Industriecultuur belicht een gemeenschappelijke Duits-Nederlandse sociale en economische geschiedenis. Niet alleen de gemeenschappelijke streektaal is belangrijke verbindende factor in Oost-Nederland en West-Münsterland. Vanaf begin 19de eeuw wordt de industriële ontwikkeling aan beide zijden van de staatsgrens gedomineerd door de textielindustrie (spinnerijen en weverijen), onder invloed van het Engelse fabriekssysteem. Nederlandse ondernemers als Stroink en Van Delden produceren in Nordhorn en Gronau. Blijdenstein uit Münsterland bouwt een textielimperium op in Enschede. Textielarbeiders uit Aalten en Glanerbrug werken in Bocholt en Gronau.

Doelgroep Voortgezet Onderwijs en Volwasseneneducatie

Ongeveer 6,5% van de bevolking in de deelnemende regio’s volgt het Voortgezet Onderwijs. Het betreft ongeveer 130.000 leerlingen.
Volwaseneneducatie is hier bedoeld in brede betekenis, dus zowel het officiële onderwijs aan niet-leerplichtigen, als het aanbieden van het educatieve programma voor recreatieve excursies.

Weblinks met educatieve pagina’s websites aangesloten organisaties
TEKST AANVULLEN